Версія для друку 29 квітня 2015

Студентське самоврядування у виховному процесі ВНЗ

Студентське самоврядування у виховному процесі ВНЗ

Студентські роки більшість вважає найкращими роками у своєму житті. Саме вже студентом кожен стає дорослою людиною, сам приймає рішення, вирішує власні проблеми. І значна їх частина – суто студентські внутрішні проблеми у ВНЗ. Будемо реалістами – більшість проблем вирішується самостійно, а це є досить важко. Саме тому необхідно об’єднуватися і вирішувати проблеми спільними зусиллями.

Не можна вважати студентське життя повноцінним, якщо воно обмежується лише одним навчанням. Перебуваючи в університеті, студент повинен не тільки здобути професійні знання за обраним фахом, а й збагатитися духовно, підвищити особистий культурний рівень, навчитися спілкуватися і працювати з людьми, одержати незабутні враження від свого студентського дозвілля. З цією метою в університетах відпрацьована система роботи зі студентами в позанавчальний час, в якій активну роль відіграють органи студентського самоврядування.

Великий тлумачний словник української мови дає означення самоврядуванню як формі управління, за якого суспільство чи певна організація має право самостійно вирішувати питання внутрішнього керівництва. З цього можна зробити висновок, що студентське самоврядування – це участь студентів в управлінні ВНЗ. Інакше кажучи, студентське самоврядування – це форма самоорганізації студентів, механізм представництва і через нього можливість самореалізації.

Серед цілої низки завдань органів студентського самоврядування основними є такі: сприяння гармонійному розвитку студента у напрямку набуття якостей організатора, лідера, керівника; виховання ініціативності і відповідальності за доручені справи; участь та допомога адміністрації університету в організації навчального процесу; пропаганда здорового способу життя та дбайливого ставлення до власного здоров’я; організація дозвілля студентів та підвищення їх культурного рівня, сприяння працевлаштуванню.

Підписання 19 травня 2005 року в Норвегії документів про приєднання України до Болонського процесу, який впроваджує кредитно-модульну систему у навчальний процес, передбачає передусім розширення прав органів студентського самоврядування і сприяння формуванню у студентів патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста, а також почуттів національної свідомості та гідності.

Органи студентського самоврядування завжди були, є і будуть невід’ємним компонентом діяльності університету. Завжди актуальними будуть питання розвитку духовності і утвердження високих моральних цінностей, політичної культури та трудової моралі, формування здорового способу життя, прагнення до кращих надбань національної та світової культури, становлення високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті.

Над цими завданнями й необхідно працювати з новими здобутками і досягненнями!

Валерій Демченко

Повернутися до архіву
Новий комментар
Вам необхідно зареєструватись або авторизуватись для того щоб залишати коментарі
Розробка та пiдтримка сайту: