Версія для друку 6 червня 2015

Свідомий патріот чи асоціальний «елемент» у суб’єктному вимірі розвитку особистості студента?

Свідомий патріот чи асоціальний «елемент»  у суб’єктному вимірі розвитку особистості студента?

Складні умови сьогодення загострили проблему наркоманії та асоціальної поведінки серед студентів вищих навчальних закладів. Нестабільність в суспільстві, несприятливі мікросоціальні умови (нестійкі, неповні сім’ї, постійні конфлікти з батьками), порушення елементарних умов життя, норм харчування, відсутність соціального захисту, цілісної системи виховання в установах освіти, на жаль, створюють тло для поширення алкоголізму, наркоманії, асоціальної поведінки серед молоді.

Зміст профілактичних заходів впливає на два взаємопов’язаних процеси: попит та пропозиція. На формування попиту серед молоді впливають: психологічні, соціальні, культурні чинники, матеріальний добробут, мода, ціна, реклама, позитивний вплив товару. Однак, за дослідженнями фахівців: психологів, соціологів, педагогів, детермінують поведінку студентів психологічні причини. Основні - це психологічний клімат в сім’ї, психологічний клімат у ВНЗ, психологічний клімат в індивідуально-психологічному просторі людини. Внутрішній простір особистості в період молодості має 4 виміри: "Я – минуле", "Я – теперішнє", "Я – майбутнє" та "Я – смисл". Вирішення проблеми смислу життя визначає узгоджену систему ціннісних орієнтацій і разом вони забезпечують процес формування життєвої та часової перспектив.

Психологічно знайти смисл «Я», смисл життя, означає встановити позитивний взаємозв’язок власних можливостей, потенційних ресурсів з реальною ситуацією самореалізації. Якщо цей зв’язок порушено у результаті неусвідомлення цілей, відсутності життєвої перспективи, зниженої самооцінки, незнання власних потреб, мотивів, творчих здібностей тощо, то людина прагне зняти гостроту внутрішнього конфлікту, створюючи ілюзію привабливого життя за допомогою алкоголю, наркотиків, вседозволеності.

Отже, під час повноліття глобально ставиться проблема успішності життя. Вона тісно пов’язана з проблемою суб’єктного самовизначення студента. Цей процес іде зсередини-назовні: від відкриття "Я", усвідомлення власної сутності та її властивостей, настанови на свідому реалізацію свого життєвого плану до продуктивного включення у різні сфери життєдіяльності. У школі конструюється стиль учбової діяльності людини, а у вищому навчальному закладі формується стиль суб’єктної активності в межах суспільства. Або Я "хочу" + "можу" = "буду", або "хочу" + "не можу" = "не буду". Це за умови, що є гостра потреба в самовизначенні себе як суб’єкта активності. У протилежному випадку виникає позиція, небезпечна для розвитку особистості – позиція "вічного юнака". Як правило, це людина, яка не зуміла у належний строк вирішити задачу самовизначення і не пустила глибоких коренів у важливіших сферах діяльності.

Профілактичне вирішення проблеми наркоманії та правопорушень серед студентської молоді через актуалізацію внутрішніх ресурсів особистості, її творчих сил розширює простір самоздійснення, успіху та щастя в реальному житті без ілюзій та отруєння свідомості наркотиками та уявною свободою без обмежень.

Важливою складовою роботи зі студентами з профілактики наркоманії та правопорушень є корекція життєвої перспективи, яка включає у себе як питання про смисл життя (причому, не смисл життя взагалі, а питання про конкретний смисл у конкретний момент), так і шляхи та засоби здійснення цього смислу.

Життєва перспектива, як відомо, не є чимось незмінним. У критичні моменти одні люди перебудовують свою перспективу, вносячи в неї конкретні корективи та підвищуючи мотивацію досягнення, інші впадають у стан стресу, що характеризується почуттям небезпеки та підвищеною тривожністю.

Самореалізація особистості вимагає розвитку усіх творчих здібностей людини. Тому в кожному ВНЗ має бути створено комплексну систему виховання студентів у позанавчальний час. Це важлива складова профілактики наркоманії та правопорушень серед молоді. Кожен студент повинен мати можливість відчути емоційне задоволення, пережити ситуацію успіху, незалежно від наявності високого рівня чисто професійних здібностей в межах рідної "Alma mater". На цьому ґрунтується розвиток почуття патріотизму в період навчання. А патріот – це здорова, повноцінна людина, яка здатна до успішних практичних результатів на благо Батьківщини!

Валерій Демченко

Повернутися до архіву
Новий комментар
Вам необхідно зареєструватись або авторизуватись для того щоб залишати коментарі
Розробка та пiдтримка сайту: